Skip to main content

Gespreksronde Zorg & Welzijn

Bespreek met twee gespreksleiders de huidige situatie rondom transgenderzorg en LHBTI+ inclusie in de Regio. Leer basiskennis en termen over genderidentiteit, werp een blik op lopende activiteiten in de werkgroepen transzorg en zorg & welzijn.

Lees hieronder meer over de gespreksleiders.

Igor van der Vlist (hij/hem)

Algemeen manager bij Directe Zorg Nijmegen (DZN)

Diversiteit en inclusie zijn belangrijke uitgangspunten van de wijze waarop ik onze teams aanstuur en waarop we iedereen bij DZN willen ontvangen en bejegenen.

DZN biedt bewoners/ cliënten zorg op maat. De focus ligt hierbij op subculturen die een grote rol hebben bij de vorming van het gedrag van onze cliënten. Deze samengestelde culturen vragen om begeleiders en gedragsdeskundigen die gegrond zijn in hun eigen cultuur, maar met de vaardigheden om effectief contact te maken en te ondersteunen in het creëren van een thuisgevoel. Vanuit een nieuwsgierige, creatieve en onderzoekende houding werken we samen met onze bewoners aan het bieden van stabiliteit. Seksuele oriëntatie en genderidentiteit zijn belangrijke onderwerpen hierbij, we zijn hierover in gesprek met elkaar en we bekwamen ons in de zorg voor mensen met een lichtverstandelijke beperking die gerekend kunnen worden tot de LHBTIQA+ gemeenschap. Samen met Youri en andere collega’s uit de sector participeer ik in de werkgroep zorg & welzijn die zich inzet om de gemeentelijke Regenboogagenda te concretiseren in Nijmegen. Tijdens de workshop praten we de deelnemers hierover graag bij.

Youri de Blok (hij/hem)

Persoonlijk begeleider bij team Malden/Groesbeek beschermd wonen en werk als LHBTIQA+ deskundige.

Als maatschappelijk werker is het mijn missie om een bijdrage te leveren aan de verbetering van de transgenderzorg in Nederland. Tijdens mijn opleiding heb ik mij erg verdiept in het gebrek aan psychosociale hulpverlening aan mensen die transgender zijn. Vanuit RIBW bied ik psychosociale hulpverlening aan transgender personen. Ik biedt specialistische begeleiding en heb een Samensterkgroep voor LHBTIQA+ personen, daarbij ben begeleid ik Café Labelloos voor LHBTIQA+ personen met een psychische kwetsbaarheid. Ik begeleid veel transgender personen in alle fases van het transitieproces. Daarbij wil ik ondersteuning bieden in het proces om te worden wie ze al zijn en om een leven te creëren met zo veel mogelijk kwaliteit. Het doel is om hen kracht bij te zetten in hun eigen proces van verandering en zelfwording. Ik bied in Nijmegen een plek waar transgender personen en hun naasten terecht kunnen voor deskundige begeleiding, zowel voor- tijdens- en na het medische transitietraject bij de genderteams. Maar ook als iemand geen medische transitie wil, maar toch behoefte heeft aan ondersteuning.

In 2015 heb ik mijn onderneming Transpectrum opgericht. Vanuit Transpectrum geef ik deskundigheidsbevordering aan professionals in de zorg over transgendergevoelens en genderdiversiteit. Mijn doel is om zorgprofessionals de basiskennis en vaardigheden bij te brengen over gender, genderidentiteit, genderexpressie, seksuele oriëntatie en genderdiversiteit. Met als boodschap dat dit bij ieder mens uniek is. Ik geef informatie over hoe professionals transgendergevoelens kunnen signaleren en dit bespreekbaar kunnen maken met de mensen waarmee zij werken

Werkgroep Transgenderzorg Nijmegen

Doelstelling van de werkgroep Transgenderzorg Nijmegen:
Het doel van de werkgroep is het tot stand brengen van samenwerking binnen het netwerk van zorgprofessionals, zodat transgender personen in de regio Nijmegen tijdig de juiste zorg en informatie krijgen die aansluit bij de hulpvraag en fase van de transitie om daarmee de kwaliteit van de transgenderzorg te waarborgen en verbeteren. In samenwerking met Gemeente Nijmegen, MMW Radboudumc expertisecentrum gender en geslacht, RIBW Nijmegen en Rivierenland en de Transgendergroep Nijmegen.