Skip to main content

Panelgesprek Beleid en Gemeenten

Het implementeren van LHBTI+ beleid, hoe doe je dat nou? Ga in gesprek met beleidsmedewerkers, raadsleden en inclusie adviseurs over het maken en voeren van beleid rondom LHBTI+. Met een blik vanuit grote en kleine gemeentes.

Lees hieronder meer over onze panelleden.

Charlot Pierik (zij/haar/die/diens)

Projectleider Regenboogbeleid bij Movisie en modereert het panel rondom Beleid en Gemeenten.

Ik ben sinds ruim 10 jaar bezig in het programma Regenboogsteden. Daar werken we sinds 2 jaar ook met de Provincies. Ik ben blij dat in conferenties als deze, deze twee samen komen. Ik denk dat regionale en provinciale netwerken een meerwaarde vormen in de versterking van LHBTI+ emancipatie en het normaliseren van de diversiteit van mensen. Daarom ben ik blij dat ik oer een steentje mag bijdragen en het panel mag begeleiden.

Bente Keulen (die/diens/zij/haar)

Mijn naam is Bente Keulen. Ik ben senior beleidsadviseur inclusie bij de gemeente Nijmegen. In mijn werk houd ik mij voornamelijk bezig met de inclusie van LHBTI+ mensen in Nijmegen. Ik doe mee aan dit panel, omdat ik graag mijn ervaringen vanuit Nijmegen deel en we met elkaar in gesprek kunnen gaan over wat de gemeente kan doen voor LHBTI+ inwoners. Daarnaast is de conferentie is een mooie gelegenheid om bij te praten met alle partijen uit de regio, en weer nieuwe ideeën op te doen voor de komende periode.

Florian Gödderz (hij/hem)

Sinds 2007 woon ik in onze mooie gemeente Berg en Dal. Eerst in Groesbeek, daarna in Millingen aan de Rijn. Eerder woonde ik (onder andere) in Düsseldorf, Münster en Nijmegen.
Al vanaf 2010 ben ik actief voor GroenLinks Berg en Dal. Als raadslid ontmoet ik de meest verschillende mensen en leer ik met veel plezier over hun geschiedenis en kijk op de wereld. Of het nu over de riolering of de inrichting van een nieuw winkelcentrum gaat, of hoe wij mensen aan een baan kunnen helpen … ik zet me altijd in om dit te verbeteren voor onze inwoners!
Mijn speerpunten zijn het actief betrekken van jongeren in het politieke debat, het bevorderen van een duurzame en sociale samenleving, alsmede grensoverschrijdende contacten. Daarnaast ben ik ambassadeur (in Berg en Dal) van organisatie Vizier.

Gert-Jan ten Brinke (hij/hem)

Mijn naam is Gert-Jan ten Brinke. Ik werk in de gemeente Beuningen als beleidsmedewerker cultuur, inburgering, GGD, inclusie en diversiteitsbeleid. Veel verschillende taken dus. Wel doen we dingen die bij andere gemeenten misschien blijven liggen. In 2022 zijn we bijvoorbeeld begonnen met SchoolsOUT in het basisonderwijs. En we zijn gastheer van de Regenboogconferentie. Die zal ons hopelijk inspireren om verder te werken aan gemeentelijk LHBTQ+-beleid in een breder diversiteitsbeleid.

MOVISIE is het collectieve geheugen voor de lesbische, homo, bi+, transgender, intersekse, queer en aseksuele emancipatiebeweging en – vraagstukken. Het is een kennismakelaar voor overheden, belangen- en welzijnsorganisaties, verbindt kennis en praktijk en helpt het beleid en uitvoering tot stand te brengen.