Skip to main content

Regenboog Conferentie 2024 - Show Us The Future!

Sinds 2020 wordt er in Gelderland-Zuid jaarlijks een Regenboogconferentie georganiseerd. Deze conferentie heeft als doel om verschillende disciplines bij elkaar te brengen, zoals LHBTIQ+ organisaties, instellingen, beleidsmakers en burgers, om zo initiatieven op het gebied van LHBTIQ+ te stimuleren en netwerkvorming te faciliteren. Dit jaar vindt de conferentie plaats op 13 december (Paarse Vrijdag), in filmhuis Lux, met als thema ‘Show Us The Future’. Daarom willen we dit jaar jongeren aan het roer laten staan van de conferentie. We willen deze jongeren empoweren, door ze te koppelen aan betrokken, gepassioneerde professionals die samen met de jongeren vorm gaan geven aan de Regenboogconferentie van 2024.

 

Per thema willen we jongeren in een groep laten deelnemen aan een traject bestaande uit 10 trainingen. Dit zijn Young Leadership trainingen, waarin de groep jongeren een activiteit gaat bedenken voor de conferentie. Tijdens deze trainingen gaan de jongeren hun eigen kwaliteiten en sterke punten ontdekken en leren hoe zij deze kunnen inzetten bij de activiteit op de conferentie. Tijdens de 10 trainingen wordt gebruikgemaakt van verschillende modules. Zo is er een module waarbij rolmodellen centraal staan, waarbij er voor die training rolmodellen worden uitgenodigd die passen bij de gekozen eindactiviteit en er is een module genaamd ‘Mijn leerpad’, waarbij jongeren kunnen reflecteren op wat ze tot nu toe hebben geleerd en hoe dit in verband staat met waar zij goed in zijn, wat ze nog graag zouden willen leren en er wordt stilgestaan bij hun ambities voor de toekomst.  Naast dat deze groep een waardevolle bijdrage levert aan de Regenboogconferentie, zorgen de trainingen ervoor dat de deelnemers inzicht krijgen in wat hun sterke kanten zijn en leren zij hoe ze deze kunnen inzetten. Heel waardevol dus!

Wil jij deelnemen aan dit toffe project? Meld je dan aan via deze LINK of scan de QR-code!

Mogelijk gemaakt door: