Skip to main content

Oog voor Roze Ouderen in de zorg | Roze Ouderen

Veel roze ouderen blijken extra kwetsbaar. Velen geven aan eenzaam te zijn en de groep
lijkt nagenoeg onzichtbaar. Deze onzichtbaarheid speelt ook in de zorg. 

Dit lijkt onder anderen te komen door een aantal factoren. Zo zijn ouderen vaak opgegroeid in een tijd waarin seksualiteit nauwelijks bespreekbaar was, hebben ouderen vaak een kleiner sociaal netwerk, blijkt een een tekort aan mantelzorgers en is er gebrek aan kennis en sensitiviteit bij zorg- en welzijnsorganisaties. Graag vragen wij in deze workshop aandacht voor het bevorderen van sociale acceptatie van LHBTI+ personen in de zorg. Dit doen we door het bespreken van een handreiking met 10 concrete tips voor LHBTI+ vriendelijke zorg.

De Waalboog, Het Oud Burger Gasthuis, Sterker Sociaal Werk, Kalorama en ZZG Zorggroep.