Skip to main content

Panelgesprek Onderwijs

Een panel over onderwijs met onderwijsmakers, onderwijsgevers, voorlichters en onderwijsondersteunend personeel. Ze bieden een kijkje in het huidige onderwijs en hoe je LHBTI+ op scholen bespreekbaar kunt maken.

Lees hieronder meer over onze panelleden.

Mart van Doorn (hij/hem)

Mart van Doorn modereert de sessie rondom Onderwijs.

Ik studeer Philosophy, Politics and Society en werk bij Radboud Events voor de introductieweek voor studenten. Ik ben ook vrijwilliger voor Trans Zorg Nu.
Bij COC regio Nijmegen ben ik veel bezig met queer in het onderwijs. Ik ben sinds 2019 met veel plezier vrijwilliger bij Team Voorlichting. Ook werk ik momenteel aan een project in samenwerking met COC Nederland en andere lidverenigingen waarmee we een training ontwikkelen over gender- en seksuele diversiteit voor basisschoolleerkrachten. Ik hoop hiermee in (en door middel van) het onderwijs de positie van queer onderwerpen te verbeteren.

Ursela van Dijk (zij/haar)

Ursela leidt de aanpak SchoolsOUT. Dat is een samenwerkingsverband met als focus: op school kun je jezelf zijn en houden van wie je wilt. Alle basis- en voortgezet onderwijsscholen, de beide mbo’s en de grootste kinderopvanginstellingen in Nijmegen werken samen met het COC, queer jongerenorganisatie Dito en de GGD aan het bereiken van deze doelstelling.

Ursela is van mening dat je niet vroeg genoeg kunt beginnen met kinderen en jongeren te leren, laten ervaren en voelen wat eigenlijk de normaalste zaak van de wereld zou moeten zijn: namelijk dat je lekker jezelf kunt zijn. En dat je dat ook van anderen gewoon vindt. Ze neemt tijdens deze conferentie deel aan het panel over onderwijs. Dus mocht je meer willen weten of concrete vragen hebben over hoe je inclusief onderwijs biedt, schuif dan aan bij deze workshop. En wil je alvast een voorproefje op de aanpak, kijk dan op www.schoolsoutweb.nl.

Daan Hoekenga (die/hen/hun)

Daan Hoekenga is basisschoolleerkracht in Nijmegen. Daarnaast doet die een master Pedagogische Wetenschappen aan de Radboud Universiteit met een specialisatie in Diversities. Als invallend docent krijgt hen bijna elke werkdag een nieuwe groep kinderen en komt zo herhaaldelijk in aanraking met de gevarieerde ideeën van de leerlingen over Daan’s seksualiteit, genderidentiteit en androgyne expressie. Hier voert die graag gesprekken met de kinderen over. Die kijkt uit naar het voortzetten van deze gesprekken met andere volwassenen met ervaring in het raakvlak tussen queer en onderwijs.

Brechtje Bandell (zij/haar)

Ik ben Gezondheidsmakelaar bij GGD Gelderland-Zuid voor o.a. de gemeente Beuningen. Sinds 1,5 jaar doet de gemeente Beuningen mee aan SchoolsOUT en mag ik daar lokaal de kartrekker van zijn. SchoolsOUT biedt ondersteuning op maat bij de collectieve aanpak van scholen en kinderopvang op seksuele- en genderdiversiteit. ‘Op school kun je jezelf zijn en houden van wie je wilt.’ Dat is waar SchoolsOUT voor staat. Ik kijk uit naar de Regenboogconferentie omdat ik verwacht dat we met gelijkgestemden ervaringen uitwisselen waar we samen van leren.

Frans van Kesteren (hij/hem)

Als conciërge loop ik, Frans van Kesteren, vaak rond in school. Scheldwoorden als “hey homo” worden vaak gebruikt en ik ga daarover dan het gesprek aan. Informatie verstrekken, duiding brengen, verbinding maken en kwetsbaar zijn. Door mijn verleden achtergrond bij de politie Amsterdam en het netwerk Roze in Blauw kan ik veel betekenen om leerlingen en docenten te wijzen op de gevaren van uitsluiting en discriminatie.

Ook help ik de GSA * krachtiger te maken in hun communicatie en ga het gesprek tussen hen en de schoolleiding aan. Er wordt nog steeds te weinig geluisterd naar jonge mensen helaas.

Na twee keer te zijn weggepest bij de politie vanwege mijn geaardheid neem ik zowel professionele als ervaringskennis mee in het werkveld. Wij moeten blijven verbinden en zichtbaar zijn! En kleur maakt alles mooier.

Ik doe mee aan de regenboogconferentie omdat de veiligheid en inclusiviteit van de samenleving achteruitgaat. LHBTI+-haat neemt toe en polarisatie pakt de overhand. De dialoog en verbinding lijkt verder weg te zakken. Door dit soort evenementen blijft het gesprek gaande en is zichtbaarheid een bron van herkenning en op termijn erkenning.

*De letters GSA staan voor Gender and Sexuality Alliance: een verbond tussen allerlei seksuele oriëntaties, sekses, gender identiteiten en gender expressies. Ga voor meer informatie naar www.gsanetwerk.nl