Skip to main content

Doelstellingen van de Regenboog Conferentie

De regenboogconferentie heeft als doelen:

  • Ontmoeting, uitwisseling, inspiratie en het leggen van nieuwe verbindingen bevorderen. 
  • Samenwerken voor meer (seksuele- en gender) diversiteit en inclusie in de regio versterken en ondersteunen. Het netwerk van de deelnemers op het gebied van lhbti+ en sociale partners/ maatschappelijke organisaties vergroten. 
  • Samenwerking faciliteren en stimuleren via het Regenboogplatform Gelderland Zuid tussen lokale partijen en gemeenten. Stimulans geven aan lokale lhbti+ groepen en gemeentelijk beleid. 
  • De conferentie zorgt voor opzetten, stimuleren en continueren van lhbti+ activiteiten en actief beleid bij gemeenten en maatschappelijke organisaties. Uitwisseling, contact en kennis(making) tussen en met de doelgroepen.

Voor iedereen die wil leren over, voor en door de Regenbooggemeenschap.

Eliott Bockting-HendriksProjectcoördinator Regenboog Conferentie 2023