Skip to main content

Panelgesprek Religie

Ga in gesprek met onze panelleden rondom het thema religie. Stel vragen en laat je informeren over verschillen en overeenkomsten tussen het katholicisme, de islam en het protestantisme van onze panelleden.

LHBTI+ en religie, deze schijnbare tegenstelling kan soms flink op de spits worden gedreven en zorgen voor pijnlijke dilemma’s. Maar wat als je zelf LHBT en katholiek, protestants of islamitisch bent en deze werelden in jou samen komen? Waar lopen deze mensen tegenaan en hoe kunnen we hen het beste helpen in het samenbrengen van hun identiteit? Kom langs, stel al je vragen en luister naar de verhalen van de drie panelleden die dagelijks in dit spanningsveld werken.

Ramon Roks (hij/hem)

Mijn naam is Ramon Roks en als coördinator missionaire parochie ben ik werkzaam in het parochiepastoraat van R.K. Parochie De Twaalf Apostelen in Wijchen en omgeving. Naast deze halftijdse aanstelling ben ik nog bezig mijn studie theologie af te ronden, ga ik her en der voor in vieringen in zorgcentra en ben ik actief binnen de stuurgroep van het Werkverband van Katholieke Homo-Pastores (WKHP).

Als het aankomt op het thema van de LHBTIQ+ gemeenschap en de kerk wordt er soms een beeld geschetst alsof dat twee zaken zijn die lijnrecht tegenover elkaar staan. Ondanks dat er zeker spanningen zijn is dat iets waar ik het hartgrondig mee oneens ben. Het zal verrassen hoeveel mensen binnen de kerk op één of andere manier te maken hebben met LHBTIQ+ thema’s. De LHBTIQ+ gemeenschap is er ook in de kerk en andersom. Juist om taboes te doorbreken en de geleefde realiteit van veel mensen zichtbaar en bespreekbaar te maken zet ik mij van harte in voor een brede inclusieve kerk waarin iedereen gehoord mag worden en elkaar tot zegen mag zijn. Mede daarom lever ik van harte een bijdrage aan de workshop religie en LHBTIQ+ op de regenboog conferentie.

Jetske Christoff Venema (die/diens)

Ik ben Jetske Christoff Venema en ik werk als freelance projectleider inclusie en diversiteit. Momenteel zet ik verschillende projecten op rondom LHBTI+ emancipatie in Ede. Ik werk een aantal uur voor Homo in de Klas, een project dat zich inzet voor onderwijs over gender en seksuele diversiteit op christelijke middelbare scholen. En ik ben ondernemer van EduQueer, waarbij we workshops geven over Queer-zijn aan hulpverleners, onderwijzers, gemeenten en bedrijven.

Het liefste zoek ik spanningsvelden op. Als het een beetje schuurt, dan beginnen mijn handen te jeuken om het te laten glimmen. Zo zet ik graag mijn expertise in op het gebied van LHBTI+ en religie als zelf queer christen en woonachtig in de Biblebelt. Ik vind het dan ook tof om voor jullie een workshop LHBTI+ en religie te verzorgen samen met twee experts die meer kunnen vertellen vanuit de katholieke en de islamitische ervaring. Er valt zowel voor buitenstaanders als sceptische insiders nog een hoop te leren en te winnen op het snijvlak van religie en LHBTI+.

Voorbij je eigen aannames kijken? Kom zeker langs!

Mijn instagram

Yusuf Aslaner (hij/hem)

Identiteiten zijn gelaagd, zo ook de mijne! Ik ben Yusuf Aslaner, student politicologie, taartenbakker, aspirant bestuurslid COC Regio Nijmegen en queer rechten activist bijvoorbeeld. Soms is het voor mensen een beetje moeilijk om de gelaagdheid van mijn identiteiten te kunnen accepteren, ze vragen zich dan af ‘moslim en queer, hoedan?!’. In de workshop die ik ga verzorgen samen met Jetske en Ramon gaan we verder in op de rol die religie speelt in onze queernes. Daar zal ik verder ingaan op de moeilijkheden van queer moslim zijn, maar ook de schoonheid ervan!
Mocht mijn verhaal je interesse hebben gewekt? Meld je dan vooral aan voor de religie workshop op de regenboogconferentie!